Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
David GuyreBCHS Lab Manager/Techniciansu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925gdiva1537278925d1537278925540-839-2431
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925ode1537278925540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925hkram1537278925540-839-2431
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925cyeoj1537278925540-997-5452
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925hnits1537278925uj1537278925540-997-5452
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925lymma1537278925t1537278925540-839-5395
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925hhara1537278925d1537278925540-839-5396
Beth NeffProgram Secretarysu.av1537278925.21k.1537278925htab@1537278925nhteb1537278925540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email