Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
David GuyreBCHS Lab Manager/Techniciansu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845gdiva1527237845d1527237845540-839-2431
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845ode1527237845540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845hkram1527237845540-839-2431
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845cyeoj1527237845540-997-5452
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845hnits1527237845uj1527237845540-997-5452
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845lymma1527237845t1527237845540-839-5395
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845hhara1527237845d1527237845540-839-5396
Beth NeffProgram Secretarysu.av1527237845.21k.1527237845htab@1527237845nhteb1527237845540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email