Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434ode1558510434540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434hkram1558510434540-839-2431
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434hnits1558510434uj1558510434540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434cyeoj1558510434540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434hhara1558510434d1558510434540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434lymma1558510434t1558510434540-839-5395
Beth NeffProgram Secretarysu.av1558510434.21k.1558510434htab@1558510434nhteb1558510434540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email