Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870ode1548020870540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870hkram1548020870540-839-2431
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870hnits1548020870uj1548020870540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870cyeoj1548020870540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870hhara1548020870d1548020870540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870lymma1548020870t1548020870540-839-5395
Beth NeffProgram Secretarysu.av1548020870.21k.1548020870htab@1548020870nhteb1548020870540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email