Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
David GuyreBCHS Lab Manager/Techniciansu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804gdiva1521379804d1521379804540-839-2431
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804ode1521379804540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804hkram1521379804540-839-2431
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804cyeoj1521379804540-997-5452
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804hnits1521379804uj1521379804540-997-5452
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804lymma1521379804t1521379804540-839-5395
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804hhara1521379804d1521379804540-839-5396
Beth NeffProgram Secretarysu.av1521379804.21k.1521379804htab@1521379804nhteb1521379804540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email