Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651ode1573995651540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651hkram1573995651540-839-2431
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651hnits1573995651uj1573995651540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651cyeoj1573995651540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651hhara1573995651d1573995651540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651lymma1573995651t1573995651540-839-5395
Beth NeffProgram Secretarysu.av1573995651.21k.1573995651htab@1573995651nhteb1573995651540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email